Top 10 Trang Cá Cược Bóng Đá, Thể Thao Uy Tín Nhất Việt Nam

Công đoàn Top 10 Trang Cá Cược Bóng Đá, Thể Thao Uy Tín Nhất Việt Nam

Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành Giáo dục TP Biên Hoà – Đồng Nai
 
Công đoàn Nhà trường hoạt động từ tháng 12 năm 2008 đến nay liên tục phát triển bền vững cả về số lượng Đoàn viên và chất lượng hoạt động Công đoàn.
 
Hiện nay Công đoàn trường đang trực tiếp quản lý 15 Tổ công đoàn gồm có 395 đoàn viên, số đoàn viên mới được kết nạp tăng lên hàng quý đang sinh hoạt tại công đoàn cơ sở Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
 
Tại Đại hội Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai nhiệm kỳ 2014 – 2018 đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí.
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Cao Thắng

                               Chủ tịch CĐ

2

Quách An Bình

      Phó chủ tịch CĐ

3

Nguyễn Tuấn Hải

      Phó chủ tịch CĐ

4

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Ủy viên BCH

5

Huỳnh Thanh Tâm

Ủy viên BCH

  Uỷ ban kiểm tra công đoàn gồm có: 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Tuấn Hải

Chủ nhiệm

2

Nguyễn Hoài Nhân

Uỷ viên kiểm tra

3

Trần Thị Thu Hương

Uỷ viên kiểm tra

 A. PHÂN CÔNG TRONG BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

        1. Đ/c Trần Cao Thắng - Chủ tịch Công đoàn 
 

        - Phụ trách chung các mặt hoạt động của BCH công đoàn; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ.

         - Giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của Đoàn viên Công đoàn

         - Chủ tài khoản, quyết định mọi vấn đề thu, chi quỹ Công đoàn

        2. Đ/c Quách An Bình   – Phó chủ tịch Công đoàn.

        - Phụ trách Công tác đối ngoại.

       - Trực tiếp phụ trách Tổ công đoàn các phòng ban chức năng.

       - Công tác phát triển Đảng

       3. Đ/c Nguyễn Tuấn Hải - Phó chủ tịch Công đoàn

      Giúp đồng chí Chủ tịch giải quyết mọi công việc khi Chủ tịch đi vắng, được Chủ tịch ủy quyền, trực tiếp phụ trách công tác

thi đua khen thưởng, công tác tuyên giáo tư tưởng, phụ trách Tổ công đoàn giáo viên.

      Phụ trách công tác an ninh Quốc phòng. Trực tiếp phụ trách Tổ công đoàn các bộ phận Tổ Kỹ thuật; Ký túc xá;

     4. Đ/c Huỳnh Thanh Tâm

    Phụ trách kế toàn Công đoàn trường

     5. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngọc

    Phụ trách công tác TDTT & Văn hoá văn nghệ

    Phụ trách công tác nữ công Trưởng ban nữ công 

B. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Tuyên truyền cho đoàn viên nắm rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức viên chức và người lao động. Chăm lo đời sống của giáo viên, cán bộ CNVC, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong cán bộ CNVC.

- Tổ chức vận động giáo viên, cán bộ, CNVC trong đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

 

Liên hệ công tác:

Phòng Quản lý Ký túc xá – Khu E – tầng 1

ĐT: 0612 614 795  / 0909 513 665 (đ/c Thắng CT Công đoàn trường)